banner
 
Chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
( Ngày đăng : 13/09/2012 - Lượt xem: 1749)
 

Certification1. GIỚI THIỆU CHUNG

Hoạt động chứng nhận sản phẩm hàng hóa phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật (QCKT), Tiêu chuẩn Quốc gia của Việt Nam, Tiêu chuẩn Quốc tế hoặc Tiêu chuẩn nước ngoài nhằm phục vụ quản lý nhà nước và theo yêu cầu của các tổ chức, doanh nghiệp.

Chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật: là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật được thực hiện một cách bắt buộc. Phương thức đánh giá quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho từng đối tượng cụ thể được quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn: là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng. Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về nguyên tắc là hoạt động tự nguyện, tuy nhiên trong một số trường hợp theo yêu cầu của khách hàng thì nó trở thành bắt buộc. Đối với đánh giá phù hợp tiêu chuẩn, việc lựa chọn phương thức đánh giá nào là do tổ chức chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn hoặc tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn (CBHC) quyết định nhưng phải thích hợp với đối tượng chứng nhận để đảm bảo độ tin cậy của kết quả đánh giá.

2. ĐỐI TƯỢNG CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN, HỢP QUY

Là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường theo những tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, khu vực và cả tiêu chuẩn nước ngoài hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN), quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCĐP) quy định. Những đối tượng quy định trong QCKT thường liên quan đến an toàn, sức khỏe, môi trường mang tính bắt buộc áp dụng, nếu các doanh nghiệp muốn hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc những đối tượng quy định này.

Để thực hiện việc chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn các doanh nghiệp phải trải qua quá trình đánh giá sự phù hợp. Đánh giá sự phù hợp là việc xác định đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý quy định trong tiêu chuẩn tương ứng và QCKT tương ứng.

Xem xét, đánh giá chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy căn cứ vào hai yếu tố:

—-  Hệ thống đảm bảo chất lượng

—-  Kết quả thử nghiệm sản phẩm, hàng hóa

Hiệu lực của giấy chứng nhận hợp, chuẩn hợp là 03 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận. Trong thời hạn 03 năm của hiệu lực chứng chỉ, tổ chức chứng nhận tiến hành 03 lần giám sát nhằm đảm bảo việc tuân thủ và duy trì hệ thống đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các quy định có liên quan.

3. LỢI ÍCH CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN, HỢP QUY

-  Giảm giá thành sản phẩm do giảm chi phí xử lý sản phẩm sai hỏng, chi phí và thời gian đánh giá thử nghiệm trong quá trình giao nhận, đấu thầu;

-  Được xem xét miễn, giảm kiểm tra khi có giấy chứng nhận và Dấu hợp chuẩn, hợp quy;

-  Giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy là bằng chứng tin cây và được chấp nhận trong đấu thầu;

-  Gia tăng cơ hội cạnh tranh trên thị trường với bằng chứng được thừa nhận về sự phù hợp với một tiêu chuẩn, quy chuẩn đã được chấp nhận ở cấp độ quốc gia, khu vực hay quốc tế;

-  Đáp ứng các yêu cầu luật định của quốc gia và có cơ hội để vượt qua rào cản kỹ thuật của nhiều thị trường trên thế giới với các thoả thuận thừa nhận song phương và đa phương;

-  Sử dụng kết quả chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy trong Công bố phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;

-  Thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về chất lượng và an toàn của sản phẩm.

"Với đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm, chúng tôi cam kết mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng khi sản phẩm được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn"


4. QUY TRÌNH TƯ VẤN CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN, HỢP QUY

Bước 1 : Khảo sát ban đầu

—-  Khảo sát tại Doanh nghiệp: thực trạng hệ thống quản lý, kiểm soát quá trình sản xuất, hệ thống tài liệu, văn bản có liên quan đến hoạt động SXKD của DN; Công bố tiêu chuẩn áp dụng; hiệu chuẩn, kiểm định phương tiện đo; bảo dưỡng, bảo trì máy móc thiết bị (nếu có); sở  hữu trí tuệ (nhãn hiệu hàng hóa); cách bố trí mặt bằng sản xuất,…

—-  Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện trước các bước đã nêu trên; và các việc khác có liên quan đến hệ thống đảm bảo chất lượng như khảo sát mặt bằng, nhân sự, máy móc, quy trình,… và đề nghị sắp xêp lại mặt bằng (nếu cần).

—-  Hướng dẫn làm hồ sơ nộp cho tổ chức chứng nhận bao gồm: làm hợp đồng chứng nhận; phiếu đăng ký chứng nhận; chụp hình; mô tả sản phẩm; sơ đồ tổ chức,…

Bước 2 : Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng

—-  Sơ đồ tổ chức và xác định trách nhiệm, quyền hạn

—-  Biên soạn các tài liệu kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; lập kế hoạch sản xuất; mua vật tư, hàng hóa, cung cấp dịch vụ; bán hàng và sau bán hàng; quản lý nhân sự; xếp dỡ, lưu kho, bao gói, bảo quản và giao hàng; kiểm soát tài liệu, hồ sơ chất lượng; hồ sơ quản lý thiết bị, máy móc sản xuất, thiết bị kiểm tra và đo lường; kiểm soát các nhà cung cấp vật tư, dịch vụ; kiểm soát sản phẩm không phù hợp; khắc phục, phòng ngừa sai lỗi; hướng dẫn vận hành trang thiết bị; hướng dẫn thực hiện công việc; an toàn lao động, PCCC, vệ sinh công nghiệp...

—-  Xây dựng cụ thể các biểu mẫu có liên quan để DN áp dụng.

Bước 3: Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện

—-  Hướng dẫn cách thực hiện tất cả các vấn đề có liên quan đến việc xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng nếu tại bước 2.

—-  Kiểm tra việc thực hiện tại Doanh nghiệp.

Bước 4: Chứng nhận, và khắc phục (nếu có)

—-  Tổ chức chứng nhận đến doanh nghiệp chứng nhận sản phẩm, lấy mẫu thử nghiệm ( thực hiện theo hợp đồng chứng nhận giữa doanh nghiệp và tổ chức chứng nhận).

—-  Thực hiện khắc phục và báo cáo hành động khắc phục sau chứng nhận ( nếu có)

Bước 5 : Công bố hợp chuẩn, hợp quy

Theo tieuchuan.vn

   
Chưa có bình luận nào
CÁC TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC
CÂU LẠC BỘ DOANH NGHIỆP TIN CẬY VÌ NGƯỜI TIÊU DÙNG

Địa chỉ: Số 214 Ngõ 22 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam 

Điện thoại: (84-4) 35746345

Website: doanhnghieptincay.net 

Email: vp.clbdntc@gmail.com