banner
 
Phiếu đăng ký tham gia câu lạc bộ
02:10:03 - 28/08/2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA

CÂU LẠC BỘ
“DOANH NGHIỆP TIN CẬY VÌ NGƯỜI TIÊU DÙNG”

Tên doanh nghiệp:

 

Tên giao dịch:

 

Địa chỉ:

 

Điện thoại:

 

Fax:

 

Website:

 

Email:

 

Đăng ký kinh doanh số:

 

Ngày:

 

Nơi đăng ký:

 

2.  Loại hình kinh doanh:

 

3.  Doanh thu:

 

4.  Người liên hệ:

Họ và Tên:

 

Chức danh:

 

Điện thoại:

 

Fax:

 

Email:

 

 

 

5  Nếu Doanh nghiệp là chi nhánh của doanh nghiệp khác, xin cung cấp các thông tin sau:

Tên doanh nghiệp chính:

 

Tên giao dịch:

 

Địa chỉ:

 

Điện thoại:

 

Fax:

 

Website:

 

Email:

 

6.  Nếu Doanh nghiệp kinh doanh có đại lý, xin cung cấp các thông tin sau:

Tổng số đại lý:

 

Chúng tôi cam kết rằng:

  1. Tất cả các thông tin do chúng tôi đưa ra là chính xác và đầy đủ.
  2. Tuân thủ Điều lệ và tham gia tích cực các hoạt động của Câu lạc bộ “Doanh nghiệp tin cậy vì người tiêu dùng”.
  3. Xây dựng chính sách và thực hiện hệ thống kính doanh đáp ứng chuẩn mực “Doanh nghiệp tin cậy vì người tiêu dùng”.

Ngày:

 

Lãnh đạo Doanh nghiệp:

 

Chức vụ:

 

Ký tên, đóng dấu:

 

           

Dowload mãu đăng ký thành viên CLB tại đây

   
CÁC TIN TỨC LIÊN QUAN
Danh sách các Hội viên cam kết của CLB (20050)
Giới thiệu chung (1708)
Câu lạc bộ " Doanh nghiệp tin cậy vì người tiêu dùng" (1439)
Điều lệ hoạt động CLB (4906)
Địa chỉ đăng ký tham gia CLB (1076)
thanhvien y kien khieu nai lay y kien
DN TIN CẬY VÌ NGƯỜI TIÊU DÙNG
Đang online:
Tổng truy cập:
2
2636772
CÂU LẠC BỘ DOANH NGHIỆP TIN CẬY VÌ NGƯỜI TIÊU DÙNG

Địa chỉ: Số 214 Ngõ 22 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam 

Điện thoại: (84-4) 35746345

Website: doanhnghieptincay.net 

Email: vp.clbdntc@gmail.com